წამლის ხარისხი უპირველესია

გაიგეთ მეტი >>

 

BERLIN-CHEMIE ავითარებს, აწარმოებს და ავრცელებს ფარმაცევტულ   პროდუქტებს


კომპანია

მიძღვნილია ჯანმრთელობისადმი

BERLIN-CHEMIE მდიდარი ტრადიციისა და დინამიკური განვითარების მქონე კომპანიაა.

ფასეულობები

MENARINI ჯგუფის ეთიკის კოდექსი

ერთიანობა/პატიოსნება და ეთიკა ჩვენი ქმედებების საფუძველია.

საერთაშორისო

BERLIN-CHEMIE წარმატებულია საერთაშორისო დონეზე

BERLIN-CHEMIE წარმოდგენილია ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის და დსთ-ის რეგიონის 30-ზე მეტ ქვეყანაში.

BERLIN-CHEMIE არის MENARINI ჯგუფის შემადგენელი ნაწილი.