სასათაურო ფურცლის მონაცემები

ეს ვებ გვერდი ეკუთვნის ,,ბერლინ-ჰემის”:

შპს ბერლინ-ჰემი/ა. მენარინი დისთრიბუშენ ჯორჯია

თბილისი 0160, დ. გამრეკელის ქ. #19, მე-5 სართული, ოფისი N 508

ტელ.:+995 32 224 13 70/71/72

ფაქსი: +995 32 224 12 10

კონტაქტი

შემდგომი თემები