პასუხისმგებლობა

პასუხისმგებლობა BERLIN-CHEMIE-სთვის  პრიორიტეტულია. ჩვენი, როგორც კვლევებზე დაფუძნებული ფარმაცევტული მწარმოებლის, მიზანია, ხელი შევუწყოთ  ჯანმრთელობის დაცვას მსოფლიოში ინოვაციური პროდუქტების შემუშავებით და წარმოებით. ჯანდაცვის მრავალ სხვადასხვა  მუშაკთან თანამშრომლობით, ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველვყოთ პაციენტების წვდომა ინოვაციური სამკურნალო საშუალებების  ფართო არჩევანზე.

გარდა ამისა, ჩვენი ვთვლით, რომ მოვალენი ვართ ვახდენდეთ მდგრად განვითარება და წინსვლა, MENARINI ჯგუფის ქცევის კოდექსის შესაბამისად. ჩვენ ვარსებობთ, რათა ვიმოქმედოთ ეკონომიკურად, მაღალი ეკოლოგიური  და, ასევე სოციალური შეგნებით. 

შემდგომი თემები