ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტიზა

გლობალურად მოქმედი MENARINI ჯგუფის ფარგლებში, BERLIN-CHEMIE პასუხისმგებელია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის 30-ზე მეტ ქვეყანასა და დსთ-ის რეგიონზე. ქვეყნების უმეტესობაში BERLIN-CHEMIE წარმოდგენილია შვილობილი კომპანიებითა და წარმომადგენლობითი ოფისებით.

ჩვენი, როგორც ჯანდაცვის სფეროში სანდო პარტნიორის,  განზრახვაა, ჩვენი პროდუქციითა და საქმის ცოდნით წვლილი შევიტანოთ  ამ რეგიონებში ჯანდაცვის პოლიტიკის რთული ამოცანების გადაწყვეტაში. ამ მიზნით, BERLIN-CHEMIE-მმა ყველა დონეზე განავითარა პარტნიორობა მრავალ ქვეყანაში.

ადგილობრივი თანამშრომლები ჩვენი ოპერაციების შესრულების გარანტები არიან.  უარღესად მოტივირებულებსა და კარგად მომზადებულებს რეგისტრაციისა და მარკეტინგის მიზნით შეუძლიათ დაეყრდნონ როგორც MENARINI ჯგუფის კვლევებით შექმნილ ინოვაციურ პროდუქტებს, ისე -  ტრადიციულსა და აპრობირებულ მედიკამენტებს.

წარმატებული კოოპერაცია  კომპანიის სხვადასხვა ქვეყნის  თანამშრომლებსა და BERLIN-CHEMIE-ის სათაო ოფისს შორის უზრუნველყოფს ბერლინში დოკუმენტაციის, პროდუქციისა და წარმოების დაგეგმვას, აგრეთვე მოქნილ მატერიალურ-ტექნიკურ მომარაგებას დროისა და კლიმატურ სხვადასხვა ზონებში.

BERLIN-CHEMIE-ის მდებარეობები ერთი შეხედვით

აქ შეგიძლიათ ნახოთ მიმოხილვა ყველა BERLIN-CHEMIE-ის მდებარეობებზე: