წამლის ხარისხი პირველ რიგში

,,ბერლინ-ხემი” (BERLIN-CHEMIE) ქმნის, აწარმოებს და ყიდის ფარმაცევტულ პროდუქტებს


ბერლინ-ჰემი/ა. მენარინი დისთრიბუშენ ჯორჯია მოქმედებს ,,ბერლინ-ხემის” სახელით, როგორც ,,მენარინი ჯგუფის” შვილობილი კომპანია. ,,მენარინი ჯგუფს” მრავალი წელია წამყვანი ადგილი უჭირავს იტალიის ფარმაცევტულ ბაზარზე. ის დაარსდა 1986 წ. სათაო ოფისი მდებარეობს ფლორენციაში. კომპანია ,,მენარინი” ვითარდებოდა თაობების

განმავლობაში, რათა გამხდარიყო გლობალური, მესაკუთრის მიერ მართული ფარმაცევტული კომპანია.

,,მენარინი” ორ სტრატეგიულ მიზანს ემსახურება: კვლევა და ინტერნაციონალიზაცია. მისი ორივე მისწრაფება ხელს უწყობს ინოვაციური პროდუქტების წარმატებულ გამოყენებას, რათა დააკმაყოფილოს პაციენტთა მოთხოვნილება მსოფლიო მასშტაბით. ,,მენარინის ჯგუფს” საუკეთესო რეპუტაცია აქვს მთელ მსოფლიოში, როგორც კვალიფიციურ და სანდო პარტნიორს, როგორც ახალი მედიკამენტების შექმნის, ისე სამეცნიერო ცოდნის კომუნიკაციის თვალსაზრისით.

,,ბერლინ-ხემი” იმითაც იგებს, რომ სარგებლობს პარტნიორობაზე დაფუძნებული მიდგომით და მუდმივად ახორციელებს გუნდური მუშაობის სტრატეგიას.


ძიებადამატებითი ინფორმაცია ,,მენარინი”-ს შესახებ

Menarini Group logo

,,მენარინი”-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ გვერდს www.menarini.com  External Link