კლინიკური კვლევები

ახალი მედიკამენტების გამოცდა ადამიანებზე

,,ბერლინ-ხემის” კლინიკური კვლევის განყოფილება წარმოადგენს ,,მენარინის” კვლევის საერთაშორისო განყოფილების ნაწილს.

ეს განყოფილება ატარებს კლინიკური კვლევების ყველა ფაზას ადამიანებზე პირველი გამოცდიდან დაწყებული, დამთავრებული მედიკამენტის დამტკიცებით. ბოლო წლებში 6,000 პაციენტზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო კლინიკურ კვლევებში.

კლინიკური კვლევის განყოფილებაში მუშაობს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტთა მაღალკვალიფიციური პერსონალი.


ძიება